Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

colorfulsurprise
0055 88f9 390
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
colorfulsurprise
9951 e0b0 390
Reposted fromkatsiu katsiu viadivi divi
colorfulsurprise
fml
Reposted fromvolldost volldost viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
colorfulsurprise
Reposted fromfungi fungi viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
colorfulsurprise
- czego pan się boi? 
- wszystkiego.
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola
6304 7d4a 390

March 24 2017

colorfulsurprise
5308 f37b 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viakiks kiks
colorfulsurprise
5901 d612 390
Reposted fromfoxyfire foxyfire viasoadysta soadysta
colorfulsurprise
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromSTYLTE STYLTE viakiks kiks
colorfulsurprise
colorfulsurprise
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
colorfulsurprise
4913 450b 390
Reposted fromimyours imyours viagdziejestola gdziejestola
colorfulsurprise
6772 df85 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianotnecessarily notnecessarily

March 21 2017

colorfulsurprise
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud,na drogowskaz,na pomocną dłoń. Wierzymy w świat,którego nie ma,w ludzi,których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni,miesiące,lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że  zmienimy się,ale od "jutra".Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć.Dzisiaj. Musisz uwierzyć,że dasz radę.Dzisiaj. Musisz zacząć iść.Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić.Dzisiaj. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawarkocz warkocz
colorfulsurprise
Polska była kiedyś potęgą
colorfulsurprise
Prawdopodobnie spędzisz pół dzieciństwa, marząc, by być jak najszybciej dorosłą, ale potem, kiedy już rzeczywiście dorośniesz, przez większość czasu będziesz gorąco pragnęła, by znów stać się dzieckiem. Dlatego nie zastanawiaj się co pasuje do twojego wieku, a co nie - rób to, na co masz ochotę. 
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
colorfulsurprise
9353 1e51 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
colorfulsurprise
1618 848d 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viawarkocz warkocz
colorfulsurprise
6637 c99f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl